PROJEKT FÖR FRAMTIDEN

Nygarn Utveckling arbetar med utveckling i projektform. Nedan kan du läsa litet vad vi gjort och gör.

Platsutvecklingsprojektet –en satsning som görs för att visa på möjligherna till fast boende, med extra fokus på familjer med barn.

platsutveckling

Nyhagen VA är det helägda dotterbolaget som byggtoch förvaltar ett eget VA-system för delar av Gammelgarn och Östergarn.

HEMSIDAN FÖR NYHAGEN VA

ProvBo Östergarnslandet riktar sig till de som vill prova hur det är att bo på landet. Vi förmedlar bl a kontakter för att hyra hus.

TILL provbos HEMSIDA

Pågående arbeten

 • Platsutvecklingsprojektet –görs i samarbete med de gotländska utvecklngsgruppernas samarbetsförening GUBIS.
 • Byggande av flerfamiljshus (byggemenskap)
 • Uppföljningsarbete FÖP:en (fördjupad översiktsplan) för att medverka till att i olika former skapa ny bebyggelse.
 • Provbo på Östergarnslandet, se hemsidan.
 • Besöksnäringen. Nya projekt med paketering och marknadsföring av upplevelser.
 • Östkustleden, vandringsled i samarbete med utvecklingsbolagen i Ljugarn (Ljusa udden AB) och När (Virudden) samt  Lau Hembygdsförening och förvaltas gemensamt genom Föreningen Östkustleden.
 • Tillgänglighetsprojekt, busskommunikation, bad, cykeluthyrning, bilpool etc.
 • Utbyggnad av VA-system för delar av Östergarn och Gammelgarn.

Genom det helägda dotterbolaget Nyhagen vatten&avlopp har vi genomfört det rikskända va-projektet i Östergarn.
Läs mer på Nyhagens hemsida.

Förstudien Austerland Energi visade på möjlighet att med sol, vind och biobränslen skapa ett fossilfritt energisystem och möjligheten sammanföra intressenter och aktörer för lokal produktion och konsumtion av energi. Projektet är avslutat och har gått vidare till nästa fas, Austerland Skags.

Läs mer på Austerland Energi på hemsidan.

Genomförda arbeten

 • Austerland Energi. Förstudie avseende förutsättningar för ett lokalt energinätverk för hållbar utveckling på Östergarnslandet.
 • Projektet Austerland Skags – ny teknik och lokal samverkan för smart energiomställning. 
 • Ruritage membership. Landsbygdsutveckling med hjälp av kultur-och naturarv (EU finansierat).
 • Köp av skolhuset Östergarn och starta företagshotell, idag 10 hyresgäster.
 • Säkra och utveckla verksamheterna i Herrviks fiskeläge (LIS-område,
 • Landsbygdsutveckling i strandnära områden).
 • Uppstart av fibersatsning, hela området har idag tillgång till fiber.
 • Starta upp och driva VA- områden (Leaderprojekt).
 • Förstudie gamla äldreboendet Östersol och bygga 30 lägenheter.
 • Landsbygd 2.0. Signerat avtal om samverkan med Region Gotland.
 • Austerland energiproduktion och lagring av lokalt producerad energi, förstudie (Leaderprojekt).
 • Besöksplatsprojekt för att stärka bygdens attraktionskraft (Leaderprojekt).
 • Vändplan för Linjebuss i Katthammarsvik.

Vilande arbeten

 • Ny vandrings- och cykelled mellan Katthammarsviks hamn och Skolhuset Östergarn.
 • Fler ställplatser för husbilar i bland annat Herrvik.
 • Utvecklingskontor Öst med start av bygderåd, demokratiprojekt.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google