VÅR PROJEKTKATALOG

Stora och små projekt, från mångmiljonsatsningen med utbyggnad av vatten och avlopp till mindre kostsamma samarbetsprojekt. Här listar vi vad vi som gjorts och vad som är på gång.

Genomförda och pågående projekt

 • Köp av skolhuset Östergarn och starta företagshotell, idag 10 hyresgäster.
 • Säkra och utveckla verksamheterna i Herrviks fiskeläge (LIS-område,
 • Landsbygdsutveckling i strandnära områden).
 • Starta upp fibersatsningen, hela området har idag tillgång till fiber.
 • Starta upp och driva v-a områden (Leaderprojekt).
 • Förstudie gamla äldreboendet Östersol och bygga 30 lägenheter.
 • Landsbygd 2.0. Signerat avtal om samverkan med Region Gotland.
 • Austerland energiproduktion och lagring av lokalt producerad energi, förstudie (Leaderprojekt).
 • Besöksplatsprojekt för att stärka bygdens attraktionskraft (Leaderprojekt).
 • Ruritage membership. Landsbygdsutveckling med hjälp av kultur-och naturarv (EU finansierat).

Genom det helägda dotterbolaget Nyhagen vatten&avlopp har vi genomfört det rikskända va-projektet i Östergarn.
Läs mer på Nyhagens hemsida.

Austerland Energi är projektet där vi med sol, vind och biobränslen vill skapa ett fossilfritt energisystem och sammanföra intressenter och aktörer för lokal produktion och konsumtion av energi.

Läs mer på projektets hemsida

Påbörjade arbeten

 • Uppföljningsarbete FÖP:en (fördjupad översiktsplan) för att medverka till att i olika former skapa ny bebyggelse.
 • Provbo på Östergarnslandet, se hemsidan.
 • Storsatsning på lokalt producerad energi inom ramen för Austerland energi.
 • Besöksnäringen. Nya projekt med paketering och marknadsföring av upplevelser.
 • Natur och vandringsleder, nya leder länkas med de befintliga,samarbete Länsstyrelsen och Region Gotland.
 • Ny vandrings- och cykelled mellan Katthammarsviks hamn och Skolhuset Östergarn.
 • Vändplan för Linjebuss i Katthammarsvik.
 • Tillgänglighetsprojekt, busskommunikation, bad, cykeluthyrning, bilpool etc.
 • Återbruksverkstad i skolhuset, samverkansprojekt.
 • Fler ställplatser för husbilar i bland annat Herrvik.
 • Uppgradering av serviceutbud, trygghetspunkten, paketutlämning och nya servicelösningar.
 • Byggande av flerfamiljshus (byggemenskap)
 • Utvecklingskontor Öst med start av bygderåd, demokratiprojekt.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google