Mer om Nygarn utveckling AB (svb)

Bolaget är ett utvecklingsbolag som ska medverka till utveckling av näringslivet och lokalsamhället på Östergamslandet, Gotlands kommun. Detta ska ske genom att äga/förvalta fast och lös egendom för egen eller annans verksamhet samt genom förmedling av kompetens och idéer. (Hämtat ur Bolagsordningen, §3. Verksamhet)

 

Syftet med vår verksamhet

Nygarn Utveckling AB (svb) bildades 2005 och syftet har sedan starten varit att:

 • medverka till att på olika sätt utveckla förutsättningarna för näringslivet på Östergarnslandet

 • på så sätt bygga ett hållbart och långsiktigt samhälle för både permanent- och deltidsboende

 • samverka med övriga utvecklingsbolag på Gotland (GUBIS)

Nygarn Utveckling AB (svb) är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (Aktiebolagslagen kap 32). Det innebär att verksamheten primärt drivs i ett annat syfte än att ge aktieägarna vinst. De särskilda reglerna syftar till att säkerställa att vinsten huvudsakligen stannar kvar i bolaget för nya investeringar.
Enligt bolagsordningen finns regler som begränsar vinstutdelning till aktieägarna, vilket i praktiken innebär att allt överskott skall användas i verksamheten och utveckling av bygden.

Styrelse för 2024
Styrelsemedlemmarna väljs av årsstämman varje år i mars/april.

2024 års styrelse har följande sammansättning:

 • Irene Wennemo, ordförande 

  Ordinarie ledamöter
 • Martin Ahlqvist
 • Marika Berglind Ekman
 • Christina Gustafsson
 • Kerstin Rosenkvist
 • Torbjörn Sköldefors

  Suppleanter

 • Anna Granger
 • Johan Hellgren
 • Cecilia Mellberg
 • Henrik Sundberg
 • Anna Weiser Supplean
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google