Austerland Skags – ny teknik och lokal samverkan för smart energiomställning

Sverige och världen är inne i en gigantisk energiomställning, där fossildrivna transporter och industriprocesser ska fasas ut och ersättas med energi från förnybara källor. Vi kommer alla att bli indragna i denna omställning och den kan, om vi utnyttjar den rätt, skapa fantastiska möjligheter till lokal och utveckling. Nygarn Utveckling AB har studerat möjligheterna för en lokal energiomställning på Östergarnslandet i flera år, och har nu beviljats medel från Energimyndigheten för en genomförbarhetsstudie. Vid det lokala reningsverket och dess bevattningsdammar till Skags gård, vill vi anlägga Sveriges första flytande solcellspark.

Genom detta skapas en rad positiva effekter:

  • vi spar markyta
  • avdunstningen från dammarna minskar
  • solcellerna kyls och blir därigenom energieffektivare.

Den infångade solenergin används sedan på bästa sätt i vårt lokala energisystem, där vi vill kunna:

  • producera och konsumera energi lokalt
  • skapa system för lagring och smart styrning
  • möjliggöra för andelsägande och energidelning
  • bygga in robusthet och bidra till att stabilisera det regionala elnätet

Austerland Skags – ny teknik och lokal samverkan för smart energiomställning Nygarn Utveckling AB i Östergarnslandet har erhållit medel från Energimyndigheten för att undersöka förutsättningar att skapa ett smart, andelsägt energisystem som kraftigt kan minska koldioxidutsläppen från lantbruk, godstransporter och lokalbefolkningens resande.

Analysen ska leda till en optimering av energi-systemet, både avseende teknik och kostnader, samt samhälls- och klimatnytta. Detta åstadkoms genom simuleringar av systemet i samverkan med företaget Energenious i Berlin.
Simuleringarna ligger sedan till grund för en samlad genomförbarhetsstudie av systemet, där viktiga generella frågor om energiomställning belyses.

Projekt Austerland Skags berör genom sin bredd och sitt systemperspektiv viktiga generella aspekter av de utmaningar som en djupgående energiomställning innefattar. Projektet fungerar genom detta som en skalbar modell, både för att hitta tekniska lösningar och strategiska processer för förverkligande av omställningen.
Projekt Austerland Skags består av ett antal samverkande komponenter, det:

Projekt Austerland Skags berör genom sin bredd och sitt systemperspektiv viktiga generella aspekter av de utmaningar som en djupgående energiomställning innefattar. Projektet fungerar genom detta som en skalbar modell, både för att hitta tekniska lösningar och strategiska processer för förverkligande av omställningen. Projekt Austerland Skags består av ett antal samverkande komponenter, det:
• är systemiskt och helhetsinriktat, med stark lokal förankring
• är innovativt och i teknologisk framkant
• behandlar centrala frågeställningar och aktuella tekniska utmaningar inom energiomställningen
• förenar lokala behov och förutsättningar med nationella och globala klimat- och hållbarhetsmål
• betonar de sociala processerna betydelse för att engagera företag, myndigheter och allmänheten

Projektägare
Nygarn Utveckling AB (svb)
Östergarn Skolhuset 104
623 68 Katthammarsvik

För mer information:
Gunnar Bendelin, 070-836 61 65 Wolfgang Brunner, 070-378 23 83
Per Flink, 070-594 56 79

Projektgrupp

Johan Hellgren
Skags Gård AB
Gunnar Bendelin
ordförande Nygarn Utveckling AB
Mårten Lindström
Ordförande Nyhagen Vatten & Avlopp AB
Per Flink
styrelseledamot Nygarn Utveckling AB
Eva Engström
Styrelseledamot GUBIS
Johanna Liljenfeldt
Uppsala Universitet, Campus Gotland Wolfgang Brunner
Projektledare

Referensgrupp

Allan Larsson
Ordförande Viable Cities, initiativtagare ElectriCity, tidigare finansminister
Lars Thomsson
Riksdagsledamot Gotland, f.d. nationell vindkraftsamordnare åt regeringen
Lina Bertling Tjernberg
Professor Kungliga Tekniska Högskolan, inriktning Elnät, Elektrifierade transporter
Anna Perlestål
Tekn. Dr. Kungliga Tekniska Högskolan, chef Integrated Transport Research Lab.
Björn Widerström
Gotlands Bilfrakt AB
Kerstin Rosenkvist
Representant för Provbo Östergarn, ett initiativ från Nygarn Utveckling AB
Björn Eriksson
Rommunds fårgård, Gammelgarn

Engagerade företag

Skags Gård AB
Producent av rotfrukter, 11 helårsanställda
Energenious AG, Berlin
Programvaruutveckling för decentraliserade energisystem
Ferroamp, Stockholm Utvecklingsföretag smarta elnät och anslutningsprodukter
Tyréns, Stockholm
Samhällsbyggnadskonsult systemanalyser, tekniklösningar
Foyen Advokatfirma
Ellagens begränsningar, elöverföring mellan fastigheter
Gotlands Bilfrakt AB Speditionsföretag, transporter på Gotland och fastlandet
Gotlands Elnät AB
Elnätsägare och elleverantör More10 AB Samhällsbyggnadskonsult fokus

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google