Välkommen att bli en del av
Nygarn Utveckling AB (svb)

Nygarn Utveckling har som mål för sin verksamhet att medverka till att Östergarnslandet är attraktivt för boende, besökande och näringsverksamheter. Sedan bolaget bildades 2005 har Nygarn Utveckling medverkat i en rad projekt, bland annat:

 • Inköp av Skolhuset i Östergarn med ombyggnad för etablering av lokala företagare, idag kafé, frisör, tandläkare, handelsträdgård och kontorsplatser.
 • Medverkande i förarbetet till VA-utbyggnaden i Herrviksområdet.
 • Projektering och genomförande av VA-utbyggnad i delar av Östergarn och Gammelgran i det helägda dotterbolaget Nyhagen Vatten och Avlopp AB (svb).
 • Olika engagemang för bostadsbyggande på landsbygden och bildandet av det lokala bostadsbolaget Äppellunden. 
 • Som projektägare för förstudien Austerland Energi har Nygarn visat på möjligheterna med en samägd solcellsanläggning som nu drivs vidare som en ekonomisk förening.
 • Medverkat i skapande och förvaltning av vandringsleden Östkustleden.

Nygarn Utveckling AB (svb) drivs som ett bolag med särskild vinstbegränsning. En ideellt arbetande styrelse väljs varje år i samband med årsstämman. Registreringen som ett vinstbegränsande bolag säkerställer att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget. Någon vinstutdelning till aktieägare har historiskt aldrig skett – och är heller inte varit styrelsens eller årsmötens ambition.  

Innehav av aktier i Nygarn utveckling AB  (svb) ger möjlighet till delaktighet genom motioner och medverkan i årsstämma samt fortlöpande information om verksamheten. Inga årsavgifter tas ut – och det är fritt avyttra sina aktier. Nygarn har sedan tidigare närmare 192 registrerade aktieägare och ett aktiekapital på 945 000 kronor

Årsstämman våren 2023 beslutades om att erbjuda en nyemission för att ge fler möjlighet att genom Nygarn bli delaktiga i utvecklingen på Östergarnslandet. Det ökade kapitalet kommer att användas för att bland annat stärka ekonomin och möjliggöra fortsatt utvecklingsarbete på Östergarnslandet.  

Teckning av nyemissionen är öppen till 1 november 2023. Vidare detaljer se nedan.

1.

Läs igenom prospektet.
Ladda hem här.

2.

Anmäl ditt intresse här eller skicka in enligt prospektet. 

3.

Betala enligt faktura som skickas till din adress.

4.

Aktiebrev skickas hem till din adress.

Teckna dig för nyemissionen här


  Jag anmäler härmed att jag vill teckna  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google